بایگانی برچسب: هود

هود لامینار

  • هود لامینار فلو کلاس II تیپ A2 جریان عمودی مجهز به فیلتر ULPA و پیش فیلتر کربن اکتیو و سیستم آلارم و سنسور دارای استاندارد DIN آلمان و BS انگلیس و FDA آمریکا تولید BIOQUELL یا BIOTEC-BIOBASE  اروپا
  • هود بیولوژیک کلاس II ،هود BSC مجهز به فیلتر ULPA و پیش فیلتر کربن اکتیو و سیستم آلارم و سنسور دارای استاندارد DIN آلمان و BS انگلیس و FDA آمریکا تولید BIOQUELL یا BIOTEC-BIOBASE  اروپا
  • هودهای ویژه متناسب با نیازهای دقیق هر آزمایشگاه : بیوشیمیایی ، پاتولوژی، شیمی درمانی، هود مواد نفتی و پتروشیمیایی با الکتروموتور ضد جرقه، هود بیولوژیک، هودهای مدرن کلاس III تولید LABCONCO و LABCAIR و

کابینت بندی

کابینت بندی کابینت بندی و یا میز بندی آزمایشگاه در روند عملیات آزمایشات کاربران بسیار موثر است: –ساخت کابینت باید بگونه ای باشد که هیچ گونه ارتعاش و لرزشی را به ترازو منتقل نکند و روی ضربه گیر قرار .
X