بایگانی برچسب: تجهیزات ایمنی

دوش و چشم شور اضطراری

پارامترهای مهم در انتخاب صحیح دوش و چشم شور اضطراری عبارتند از:

  • در هر شرایطی کاملا آماده کار باشد.
  • هر چشم شور باید حداقل 1/5 لیتر در دقیقه آب را با فشار و زاویه مناسب بپاشد.
  • دوش اضطراری باید حداقل 75/7 لیتر در دقیقه آب را با فشار مناسب بپاشد.
  • دمای مناسب آب دوش و چشم شور در محدوده 16 تا 38 درجه ساتیگراد است.
  • مطابق استانداردهای معتبر تولید شده باشد.

وقتی قطعات از استیل ضد زنگ ساخته شده باشد در هیچ شرایطی قطعات زنگ نمیزند و بنابراین میتوان باور کرد که همیشه دوش و چشم شور کار خواهد کرد.

علاوه بر آن میزان آب مناسب، زاویه پاشش و اندازه ذرات آب نیز مهم است.

شرکت پارسی تک انواع دوش و چشم شور و تجهیزات جانبی اضطراری را از کمپانیهای معتبر FISHER – TOF-HOWS وارد میکند و در صورت لزوم با استفاده از قطعات خارجی دستگاه را تولید میکند.

کابینت بندی-کایبنت آزمایشگاهی:پارسی تک

کابینت آزمایشگاهی

کابینت آزمایشگاهی  و ساخت  قفسه نگهداری مواد ضد اسید  شامل: کابینت های آزمایشگاهی ایمنی جهت نگهداری و ذخیره سازی ایمن مواد با قابلیت اشتعال مورد استفاده قرار میگیرند. کابینت نگهداری مواد شیمیایی، بدنه ساخته شده از mdf با روکش .
X