سرامیک ضد اسید

کاشی و سرامیک ضد اسید

خصوصیات سرامیک هاو کاشی های ضد اسید بوختال:

  • میتوان لایه عایق را در هر ضخامتی در زیرسازی نمای سرامیکی اعمال کرد.
  • تهویه پشت نما، جهت ایجاد فضای داخلی سالم
  • جلوگیری از اتلاف انرژی به دلیل عایق حرارتی بودن سرامیک ها

سرامیک و کاشی های خود تمیز شونده:

  • آنتی باکتریال هستند به عبارتی تجزیه میکروارکانیسم هایی از قبیل قارچ،جلبک
  • از بین بردن بو: ویژگی خود تمییز شونده بودن بوسیله نور
  • عایق عالی سطح
  • به سادگی تمییز میشوند و علاوه بر اینکه آلودگی را به خود نمیگرند ، در آب میتوان به سادگی تمامی آلودگی های دیگر را پاک نمود.

نمایش یک نتیجه

X