دوش اضطراری TOF

دوش اضطراری tof انواع مختلفی دارد که میتوان را نام برد:

  • دوش اضطراری سقفیCeiling mounted emergency shower with valve

دانلود نقشهCeiling mounted emergency shower

  • دوش اضطراری دیواریWall-mounted emergency shower

دانلود نقشه دوش اضطراری دیواری

  • دوش اضطراری دیواری دسته دار Wall-mounted emergency shower with valve

دانلود نقشه دوش اضطراری دیواری دسته دار

 

نمایش یک نتیجه

X