آرشیو دیته بندی: تجهیزات ایمنی آزمایشگاه

تجهیزات ایمنی آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاه شرکت پارسی تک از بهترین منابع اروپایی ومطابق معتبرترین استانداردهای بین المللی نظیر BS و DIN تهیه میشود.

هدف ما رعایت استانداردها در محیطهای آزمایشگاهی حفظ جان بهره بردار و حفظ محیط زیست، عمر مفید تجهیزات و زیبایی فضای کار است و شرکت پارسی تک تجربه و دانش فنی و تجهیزات عالی را در اختیار پروژه قرار میدهد.

تجهیزات ایمنی آزمایشگاه نظیر:

دوش و چشم شوی اضطراری

کابینت ایمنی و کابینت نگهداری مواد

کابینت نگهداری مواد قابل اشتعال

کابینت ایمنی نگهداری اسید و باز

کابینت ایمنی نگهداری مجهز به فیلتر

کابینت ایمنی پیشرفته گاز فوق خالص

کابینت نگهداری مواد قابل اشتعال

کابینت و قفسه نگهداری مواد اشتعالزا: –کابینت و قفسه نگهداری مواد شیمیایی قابل اشتعال – کابینت های ایمنی جهت نگهداری و ذخیره سازی ایمن مواد با قابلیت اشتعال مورد استفاده قرار میگیرند. –قفسه نگهداری مواد شیمیایی، بدنه ساخته شده .

کابینت ایمنی نگه داری اسید و باز

کابینت نگهداری اسید و باز کابینت های آزمایشگاهی انواع مختلفی دارند که این نوع کابینت مخصوص نگهداری مواد شیمیایی خورنده اسید و باز میباشند. طبقات و کشوهای کابینت ایمنی مجهز به فیلتر و سینی های ضد انفجار هستند. این .

کابینت ایمنی مجهز به فیلتر

کابینت مجهز به فیلتراسیون کابینت های مدرن شرکت پارسی تک که مجهز به سیستم فیلتراسیون میباشند. نوع دیگری از کابینت ها مناسب نگهداری و ذخیره مواد خورنده و سمی میباشند. تهویه کابینت ها و فیلتراسیون بخارات در این کابینت .

کابینت های پیشرفته گازهای فوق خالص

کابینت های پیشرفته گاز کابینت های پیشرفته گازهای فوق خالص مخصوص قرارگیری تجهیزات کنترل گازهای فوق خالص و سیلندرهای گاز مربوطه مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک گاز، پاکسازی اتوماتیک، سیستم مانیتورینگ گاز و اعلان خطر به همراه فیلترهای .
X