ماه: می 2018

تجهیزات آزمایشگاهی-پارسی تک

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی و سکوبندی آزمایشگاهی و میزبندی آزمایشگاهی شرکت پارسی تک، از بهترین برندهای آزمایشگاهی اروپایی و کانادایی و طبعاً مطابق بهترین استاندارد های معتبر  بین المللی نظیر BS و DIN تهیه می شود. بویژه نصب پنج محصول انحصاری .
X